Financiering van een overname door Jan Denis

Gepubliceerd: 13-05-2016

Jan Denis.png

Leestijd: 5 min

Jaarlijks wisselen er vele bedrijven van eigenaar en dat zal de komende jaren niet anders zijn. Nadat er een waarde berekening is gemaakt komt er een prijs tot stand tussen koper(s) en verkoper(s). In de dagelijkse praktijk zien we dat de prijs die uiteindelijk betaald wordt door de koper(s) vaak afhankelijk is van de aard van de koper(s). Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zien we dat kinderen die het bedrijf van hun ouders overnemen vaak een veel lagere prijs betalen dat een strategische partij. Kinderen beschikken meestal over weinig eigen middelen om een overname te kunnen ondersteunen en worden dan ook vaak geholpen door hun ouders bij de financiering.

 

 

 

 

 

 

 

In de meeste gevallen (met name bij een MBO en MBI)  is voor een bedrijfsoverdracht een behoorlijke financiering nodig en voor een belangrijk deel wordt dat ingevuld met diverse vormen van bankkrediet naast de benodigde middelen die de koper(s) zelf moeten kunnen fourneren. 

Het mag duidelijk zijn dat een overnamefinanciering een totaal andere financiering is dan een financiering om de groei van het bedrijf (investeringen in machinepark, onroerend goed, werkkapitaal etc.) te kunnen realiseren , immers deze investeringen worden gedaan om de winstgevendheid van het bedrijf te verhogen, terwijl de financiering van een overname niet direct hoeft te leiden tot een hogere winstgevendheid van het te kopen bedrijf (behalve dan mogelijk bij een overname door een strategische partij).

Een substantieel deel van de bancaire financiering bij  bedrijfsovernames kan vaak worden ingevuld met een MKB Borgstellingskrediet, een door de bank te verstrekken staatsgegarandeerde kredietvorm (maximaal bedrag €. 1.5 mln.) met een looptijd van maximaal 6 jaar en bovendien qua rentetarief goedkoper dan een normale bancaire middellange lening.

Voor de wat grotere overnames is er in bepaalde gevallen een vergelijkbare staatsgegarandeerde kredietvorm te weten de Garantie Ondernemingsfaciliteit (minimaal €. 1.5 mln. en max. €. 150 mln.). Ook factoring en diverse leasevormen zijn financieringsmogelijkheden die vaak gebruikt worden om de bestaande en/of uit te breiden financiering van het te kopen bedrijf mogelijk te maken.

Uiteraard zijn er tegenwoordig ook vele andere vormen van financiering die door andere partijen dan banken kunnen worden ingevuld, maar waarbij de bank wel een uitdrukkelijke intermediaire rol kan vervullen (achtergestelde leningen door verkoper of andere partijen, participaties etc.). 

Tijdig schakelen met uw bankier in een overnametraject is van belang om tot de meest passende financieringsvormen te komen  die noodzakelijk zijn in het kader van de overname, maar bovendien de gezonde ontwikkeling van het bedrijf niet verstoren.

Jan Denis.

Over de auteur: Jan Denis is ruim 35 jaar overnamefinancieringsspecialist bij ABN AMRO in Zuid Nederland en is betrokken geweest bij ca. 1300 overnames. Hij is tevens docent bij de Overname Academie in Venlo.

Mocht u vragen of opmerking hebben na aanleiding van dit blog of andere zaken dan kunt u contact met ons opnemen via: info@companiez.nl

Terug

 

Laatste blogs

De voor- en nadelen van een licentie BV

pexels-photo-303324.jpeg

Een licentie BV houdt kortgezegd in dat het intellectueel eigendom zich niet in de werkmaatschappij ...

Lees meer

Structuur optimalisatie voor uw onderneming.

architecture-about-building-modern-158571.jpeg

Structuur optimalisatie van uw onderneming De juridische structuur van uw onderneming kan gebaseerd zijn op diverse facetten. ...

Lees meer