Companiez Blog Het laatste nieuws op het gebied van aan- en verkoop van bedrijven, participatie, aanbieden en aantrekken van kapitaal. http://www.companiez.nl/rss/blog Mon, 29 Nov 2021 09:54:00 +0100 <![CDATA[Wie is Companiez?]]> Leestijd: 2min.

Vanuit het netwerk van de initiatiefnemers van Companiez werd de vraag naar een ‘Marktplaats om bedrijven te kopen- verkopen’ steeds groter. Nader onderzoek leert dat er de komende jaren veel bedrijven verkocht zullen worden gelet op de demografische ontwikkelingen in Nederland. Naast deze stijgende vraag kwam Companiez ook steeds meer vragen tegen van ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal (participant of een geldlening) en (ex)-ondernemers die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden. 
Companiez is een zelfstandig en onafhankelijk bedrijf dat een marktplaats biedt voor ondernemers die hun bedrijf willen verkopen, op zoek zijn naar uitbreiding van hun activiteiten, of op zoek zijn naar kapitaal. Companiez faciliteert de ontmoetingsplaats. Via de Companiez website heeft u toegang tot de kennis van een groot aantal specialisten. Companiez beschikt over een kennisbank met relevante kennis over bedrijfsovername en investeren. Vanuit ons netwerk vragen wij verschillende specialisten om een blog te schrijven over een specifiek onderdeel van een bedrijfsovername of een investering. In het eerste blog wordt er afgetrapt met een beschrijving van zo veel mogelijk stakeholders bij een bedrijfsovername. Het wel of niet slagen van een overname is namelijk  lang niet altijd afhankelijk van de zichtbare stakeholders. Hierover meer in het volgende blog.

U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief voor informatie over de laatste advertenties en als er een nieuwe blog geplaatst wordt dan ontvangt u als eerste hiervan bericht. 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze blog of andere zaken dan kunt u contact met ons opnemen via: info@companiez.nl

]]>
https://www.companiez.nl/blog/wie-is-companiez Fri, 01 Jan 2016 00:00:00 +0100 https://www.companiez.nl/blog/wie-is-companiez
<![CDATA[Stakeholders bij een bedrijfsovername]]> Leestijd: 4min.

U heeft de keuze gemaakt om uw bedrijf te verkopen of u gaat een bedrijf kopen. Waar te beginnen en met wie moet u rekening houden? Veel ondernemers starten met een telefoontje naar de accountant. U heeft waarschijnlijk een lange en vertrouwde band met uw accountant, maar is dit de juiste adviseur voor een bedrijfsovername? Heeft uw accountant toegevoegde waarde in het onderhandelingsproces? Denkt uw accountant op dezelfde bedrijfseconomische manier als u of redeneert uw accountant vanuit de cijfers uit het verleden?

Veel vragen die in iedere situatie anders beantwoord worden.

Wat wij regelmatig meemaken in de praktijk is dat een accountant een cruciale rol speelt in het overnameproces. Dus u heeft zeker contact met deze partij in het proces. Als u niet begint bij uw accountant, waar dan wel? Een overnameadviseur? Het kan een hele drempel zijn om een overnameadviseur te bellen. Deze partij is alleen maar bezig om zo snel als mogelijk een deal te sluiten, toch? Laten we even verder kijken welke stakeholders er nog meer zijn naast uw accountant en een overnameadviseur: een fiscalist is niet onbelangrijk, een advocaat is ook nodig om de documentatie te checken, om een notaris kunnen we ook niet heen en mogelijk is een bank ook nog een partij om een (deel van de) financiering te regelen. Maar het begint allemaal met u en uw privé omgeving. Alle genoemde partijen hebben een rol in het overnameproces. Maar de dag dat de overname achter de rug is, verdwijnen veel van deze partijen weer naar de achtergrond en dan komt het op u aan om de overname tot een succes te maken. Dat kan alleen als uw omgeving ook achter de overname staat. 
Dit blog is begonnen met de stelling dat u reeds een beslissing heeft genomen om een bedrijf te (ver)kopen. Dat heeft u waarschijnlijk besproken met uw levenspartner, uw kinderen of een andere vertrouwenspersoon. Heeft u gedacht aan wat u na de overname gaat doen? Als u uw bedrijf verkocht heeft: wat gaat u met de opbrengst doen? Investeren in bedrijven? Investeren in vastgoed? Gaat u op wereldreis? Blijft u betrokken als adviseur van de onderneming en hoe legt u dat vast?

Als u een bedrijf gekocht heeft: 
Gaat u dingen anders doen en doet u dat dan direct of pas over een paar maanden als u het bedrijf beter kent?

Allemaal vragen die Companiez niet kan beantwoorden zonder u gesproken te hebben. Companiez nodigt alle genoemde stakeholders uit om een blog te schrijven op de website. Zodat u vanuit deze partners tips & tricks krijgt om uw bedrijfsovername te laten slagen. 

Mocht u vragen of opmerking hebben naar aanleiding van dit blog of andere zaken dan kunt u contact met ons opnemen via: info@companiez.nl

]]>
https://www.companiez.nl/blog/stakeholders-bij-een-bedrijfsovername Tue, 26 Jan 2016 09:09:16 +0100 https://www.companiez.nl/blog/stakeholders-bij-een-bedrijfsovername
<![CDATA[Aandachtspunten voor de aanvraag van een financiering]]> Leestijd: 4min.

Voor banken zijn overnamefinancieringen, naast onroerend goed en werkkapitaal, een belangrijke en interessante vorm van kredietverlening. Binnen de bank zijn er speciaal opgeleide adviseurs om deze financieringsaanvragen te beoordelen en te begeleiden. Op basis van de betaalcapaciteit van de onderneming verstrekt de bank een krediet en dat krediet wordt niet aangewend om het rendement van het bedrijf te verbeteren door bijvoorbeeld de aanschaf van een machine, maar het geld gaat direct het bedrijf weer uit. Dus komen er geen nieuwe zekerheden die als dekking voor het krediet kunnen dienen. En zoals u weet, is een bank dol op zekerheden. Dat maakt de kans om van de bank een overnamefinanciering te verkrijgen minder groot.

Er zijn echter verschillende mogelijkheden om de financieringskansen te optimaliseren. Hieronder   5 aandachtsgebieden die de moeite waard zijn om verder uit te diepen voordat u naar de bank stapt voor een financiering:

 1. Documentatie: zorg dat de documentatie op orde is. De bank wil graag minimaal de laatste 3 jaarrekeningen zien en een goed onderbouwde prognose voor het lopende en/of volgende boekjaar. Als u niet over deze informatie beschikt, is de kans groot dat de bank uw aanvraag niet eens in behandeling neemt.
   
 2. Organisatie: natuurlijk kijkt de bank naar de cijfers. Maar de cijfers zijn een vastlegging van de geschiedenis. Om de toekomstige betaalcapaciteit te bepalen is het belangrijk dat de bank ook informatie heeft over de organisatie. Wat is de visie van de ondernemer? Hoe gaat het bedrijf zich ontwikkelen na de overname?
   
 3. Bedrijfsprocessen: maak voor de bankier inzichtelijk welke processen er binnen uw organisatie zorgen voor toegevoegde waarde. Dit klinkt technisch maar wij zullen een voorbeeld geven hoe u dit inzichtelijk kunt maken. Kernvraag: met welke producten of diensten bedient uw bedrijf welke doelgroepen en hoe? Mogelijk antwoord: Met 16 FTE onderhouden en leggen wij tuinen aan voor particulieren. Naast de uren is circa 30% van onze omzet afkomstig van materiaal dat wij gebruiken. Wij hanteren een opslag op materiaal van 15% en ons gehanteerde uurtarief is EUR 30,-. 
   
 4. Normalisaties: achter ieder cijfer in de  jaarrekening gaat een toelichting schuil. Zorg ervoor dat u de toelichting op de cijfers goed op papier zet. Soms zijn kosten éénmalig. Zo kunnen  wervingskosten voor personeel een flinke impact hebben op de winst, maar dat is vaak maar eenmalig. Dus als uw winst uitkomt op EUR 80.000,-  en u heeft in het betreffende boekjaar voor EUR 15.000,- aan wervingskosten gemaakt, dan komt uw genormaliseerde winst op EUR 95.000,--. 
   
 5. Borgstellingskrediet: De Nederlandse Staat is bereid om in bepaalde gevallen een borgstelling af te geven aan de bank voor een (overname) financiering. Maar alleen als de terugbetaalcapaciteit  voldoende is. Voordeel voor de bank is dat er sprake is van een zekerheid, dus zal zij sneller bereid zijn de financiering te verstrekken. Voor de ondernemer is  een voordeel dat de aflossingen gedurende de looptijd 8 kwartalen opgeschort kunnen worden. Er zijn wel kosten verbonden aan een dergelijk Borgstellingskrediet, maar vaak is de te betalen rente  ook lager omdat het risico voor de Bank eveneens lager is geworden.

Bereid uw gesprek met de bank goed voor en schakel indien gewenst tijdig een adviseur in om de slagingskans van de financieringsaanvraag sterk te vergroten. 
Mocht u vragen of opmerking hebben na aanleiding van dit blog of andere zaken dan kunt u contact met ons opnemen via: info@companiez.nl

]]>
https://www.companiez.nl/blog/aandachtspunten-voor-de-aanvraag-van-een-financiering Tue, 26 Jan 2016 09:16:20 +0100 https://www.companiez.nl/blog/aandachtspunten-voor-de-aanvraag-van-een-financiering
<![CDATA[Financiering van een overname door Jan Denis]]> Leestijd: 5 min

Jaarlijks wisselen er vele bedrijven van eigenaar en dat zal de komende jaren niet anders zijn. Nadat er een waarde berekening is gemaakt komt er een prijs tot stand tussen koper(s) en verkoper(s). In de dagelijkse praktijk zien we dat de prijs die uiteindelijk betaald wordt door de koper(s) vaak afhankelijk is van de aard van de koper(s). Zoals uit onderstaand overzicht blijkt zien we dat kinderen die het bedrijf van hun ouders overnemen vaak een veel lagere prijs betalen dat een strategische partij. Kinderen beschikken meestal over weinig eigen middelen om een overname te kunnen ondersteunen en worden dan ook vaak geholpen door hun ouders bij de financiering.

 

 

 

 

 

 

 

In de meeste gevallen (met name bij een MBO en MBI)  is voor een bedrijfsoverdracht een behoorlijke financiering nodig en voor een belangrijk deel wordt dat ingevuld met diverse vormen van bankkrediet naast de benodigde middelen die de koper(s) zelf moeten kunnen fourneren. 

Het mag duidelijk zijn dat een overnamefinanciering een totaal andere financiering is dan een financiering om de groei van het bedrijf (investeringen in machinepark, onroerend goed, werkkapitaal etc.) te kunnen realiseren , immers deze investeringen worden gedaan om de winstgevendheid van het bedrijf te verhogen, terwijl de financiering van een overname niet direct hoeft te leiden tot een hogere winstgevendheid van het te kopen bedrijf (behalve dan mogelijk bij een overname door een strategische partij).

Een substantieel deel van de bancaire financiering bij  bedrijfsovernames kan vaak worden ingevuld met een MKB Borgstellingskrediet, een door de bank te verstrekken staatsgegarandeerde kredietvorm (maximaal bedrag €. 1.5 mln.) met een looptijd van maximaal 6 jaar en bovendien qua rentetarief goedkoper dan een normale bancaire middellange lening.

Voor de wat grotere overnames is er in bepaalde gevallen een vergelijkbare staatsgegarandeerde kredietvorm te weten de Garantie Ondernemingsfaciliteit (minimaal €. 1.5 mln. en max. €. 150 mln.). Ook factoring en diverse leasevormen zijn financieringsmogelijkheden die vaak gebruikt worden om de bestaande en/of uit te breiden financiering van het te kopen bedrijf mogelijk te maken.

Uiteraard zijn er tegenwoordig ook vele andere vormen van financiering die door andere partijen dan banken kunnen worden ingevuld, maar waarbij de bank wel een uitdrukkelijke intermediaire rol kan vervullen (achtergestelde leningen door verkoper of andere partijen, participaties etc.). 

Tijdig schakelen met uw bankier in een overnametraject is van belang om tot de meest passende financieringsvormen te komen  die noodzakelijk zijn in het kader van de overname, maar bovendien de gezonde ontwikkeling van het bedrijf niet verstoren.

Jan Denis.

Over de auteur: Jan Denis is ruim 35 jaar overnamefinancieringsspecialist bij ABN AMRO in Zuid Nederland en is betrokken geweest bij ca. 1300 overnames. Hij is tevens docent bij de Overname Academie in Venlo.

Mocht u vragen of opmerking hebben na aanleiding van dit blog of andere zaken dan kunt u contact met ons opnemen via: info@companiez.nl

]]>
https://www.companiez.nl/blog/financiering-van-een-overname-door-jan-denis Fri, 13 May 2016 23:33:38 +0200 https://www.companiez.nl/blog/financiering-van-een-overname-door-jan-denis
<![CDATA[Bedrijfscultuur - door Hein Vergeer]]> Leestijd: 6 min

Laat ik mij eerst heel even voorstellen. Mijn  naam is Hein Vergeer, oud schaatser.

Ik hoor u denken wat heeft een oud schaatser nu met  het bedrijfsleven te maken.

Heel veel kan ik u vertellen, vanaf het moment dat ik gestopt ben met actieve wedstrijdsport (1988) ben ik in het bedrijfsleven terecht gekomen.

Al snel had ik een eigen bedrijf op het gebied van marketing communicatie. Niet dat ik de wens had om een eigen bedrijf te beginnen maar het liep nu eenmaal zo.

Door de tijd heen heb ik, met een aantal partners,  het bedrijf uit kunnen bouwen en heb het in 2002 verkocht. Vanaf dat moment ben ik mij meer gaan bezig houden met het adviseren van organisaties en het vervullen van interim opdrachten en dan met name op het gebied van marketing, communicatie en sales.

Hierdoor heb ik bij heel veel bedrijven in de keuken mogen kijken. De opdrachten lopen uiteen van het naar de markt brengen van een nieuw product tot het begeleiden van het salesteam. Ook ben ik regelmatig betrokken geweest bij overnames van bedrijven. Dit heeft een aparte dynamiek. Op voorhand lijkt het bijna altijd een ideale match . Bedrijf A zoekt een overname kandidaat i.v.m. een opvolgings probleem en bedrijf B is op zoek naar groei en is hierdoor op overname pad.  De directies van beide partijen zijn er snel uit en de deal wordt gemaakt. Iedereen blij. Men gaat vol overgave aan de slag en na verloop van tijd komt men tot de ontdekking dat het wellicht toch niet zo’n ideale match was. Wat blijkt de mensen op de vloer spreken totaal niet dezelfde taal en hebben veel wantrouwen over en weer. Het gevolg is dat het gewenste resultaat uitblijft. In plaats van groei vindt er krimp plaats en tot overmaat van ramp lopen de beste mensen van beide organisaties weg om hun heil ergens anders te gaan zoeken. Uniek, nee zeker niet.

Dit zie je maar al te vaak gebeuren vooral omdat er vaak een aantal essentiële zaken bij de overname niet besproken zijn. En misschien wel de aller belangrijkste, de bedrijfscultuur. Hoe zit de organisatie in elkaar, hoe gaan mensen met elkaar om. Zijn de mensen gewend om eigen initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen of zijn ze juist gewend om opdrachten van het management op te volgen. 

Zaken die toch wel heel belangrijk zijn om met elkaar vooraf te bespreken. Het meeste essentiële in dit proces is communicatie, betrek het personeel erbij, informeer ze waar je mee bezig ben en maak ze onderdeel van het proces. Op dat moment creëer je betrokkenheid, het motiveert ze en het maakt ze mede verantwoordelijk voor het slagen van de overname. Laat ze ook vooral benoemen wat het verwachtingen van de nieuwe samenwerking zijn. Vaak zie namelijk dat men elkaar niet begrijpt omdat men andere verwachtingen bij de overname had en men dit niet uitgesproken had. Gevolg frustratie en irritatie over en weer.

Met andere woorden bij een bedrijfsovername speelt de bedrijfscultuur en vooral het willen begrijpen hiervan een zeer belangrijk onderdeel om de deal tot een werkelijk succes te maken. Communicatie is hierbij de sleutel tot succes.

]]>
https://www.companiez.nl/blog/bedrijfscultuur-door-hein-vergeer Fri, 03 Jun 2016 17:31:32 +0200 https://www.companiez.nl/blog/bedrijfscultuur-door-hein-vergeer
<![CDATA[The Funding Circle in gesprek met companiez.nl]]> Companiez.nl - marktplaats voor bedrijven
22 sep. 2016 door

Het MKB-landschap ontwikkelt zich razendsnel. Ook de vraag en het aanbod van bedrijfsovernames maakt daarbij een merkbaar positieve ontwikkeling door. Enerzijds kiezen doorgewinterde ondernemers er steeds vaker voor om op jongere leeftijd met pensioen te gaan, anderzijds is het groeiende aantal startende ondernemers nog altijd opvallend te noemen. Vraag en aanbod worden sinds dit jaar bij elkaar gebracht door een nieuwe speler op de markt: Companiez.

Bedrijf kopen/verkopen

In april 2016 startte Victor Streng deze marktplaats voor bedrijven. Zelf heeft hij een achtergrond in het bankwezen en accountancy advies. Het viel Victor op dat zowel de vraag als het aanbod naar overname-mogelijkheden al enige tijd een stijgende lijn vertoonde. Zo is het idee ontstaan om een centrale spil te worden op het gebied van het kopen en verkopen van bedrijven.

Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de ondernemende babyboomers binnen nu en vijf jaar hun onderneming van de hand willen doen, bij het gros van deze ondernemers ontbreekt het alleen nog aan een opvolger. “Wij zijn gericht op het MKB en daarin maakt het niet uit hoe groot of hoe klein de onderneming is.” aldus Victor “Grote bedrijven maken vaak gebruik van een tussenpersoon en die vinden in veel gevallen altijd wel een koper binnen de markt. Het zijn juist de kleine- tot middelgrote bedrijven die daar mee stoeien. Deze ondernemers denken al snel: mijn zoon of dochter wil het niet overnemen, hoe ga ik nu de markt benaderen? Hoe kom ik aan de juiste koper? Dat zijn voor ons de perfecte klanten om te helpen.”

Bedrijfsspecifieke AdWords-campagne

Zowel kopers als verkopers van bedrijven kunnen op de website een advertentie plaatsen voor € 55,- per maand. Twee derde van dit bedrag wordt direct geïnvesteerd in de marketing en promotie van de desbetreffende advertentie. De ondernemers krijgen voor dit bedrag een gespecialiseerde AdWords-campagne die specifiek aansluit bij het bedrijf. Companiez werkt hiervoor samen met een partner die gespecialiseerd is in deze vorm van online marketing. Uit de advertenties die worden geplaatst op de website van Companiez pakken zij de juiste keywords en ontwikkelen zo een gespecialiseerde en op maat gemaakte campagne. Met een relatief kleine investering kan hiermee heel gericht de juiste doelgroep worden bereikt. Victor: “Door deze specifieke campagnes zijn de conversies hoog. Overnameprocessen duren over het algemeen lang maar we hebben nu al de eerste paar deals mogen linken.”

Companiez is opgezet als echt verbindingsplatform. Juist deze verbindende kwaliteiten onderscheiden het platform van de concurrenten. En over vijf jaar? “Over vijf jaar zijn we het grootste overname platform van Nederland en daarmee marktleider.”

]]>
https://www.companiez.nl/blog/the-funding-circle-in-gesprek-met-companiez-nl Mon, 26 Sep 2016 10:23:35 +0200 https://www.companiez.nl/blog/the-funding-circle-in-gesprek-met-companiez-nl
<![CDATA[Partner bijdrage IMK: UW BEDRIJF KENT MOEILIJKE TIJDEN? GA NAAR 155-HELP-EEN-BEDRIJF]]> Leestijd: 2 minuten

UW BEDRIJF KENT MOEILIJKE TIJDEN? GA NAAR 155-HELP-EEN-BEDRIJF

Bijna iedere ondernemer heeft er wel eens mee te maken gehad, een tijd waarin het met het bedrijf niet gaat zoals het zou moeten. Met het initiatief ‘155-Help-een-bedrijf’ van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), kunt u als ondernemer bij ‘155’ terecht voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Afhankelijk van de afspraken tussen IMK en uw gemeente is dit veelal kosteloos. Door met een ervaren ondernemersadviseur in gesprek te gaan kan het succes u wellicht ook weer toelachen.                                                                                                                                                                                                                                              

U kunt op werkdagen bellen met 088 999 0 155 of naar www.155.nl gaan. Daar kunt u uw hulpvraag ook online stellen. Ook kunt u hier de online scan doen om in een paar minuten te weten of u tot de doelgroep behoort om voor een sociale ondernemersregeling in aanmerking te komen (bijvoorbeeld de Bbz-regeling, Besluit bijstandverlening zelfstandigen of het IOAZ de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Wanneer u twijfelt of 155 op u van toepassing is, kijk dan op de website of u zich herkent in bepaalde situaties. Dan weet u direct of u de hulp van 155 goed kunt gebruiken. De juiste hulp in een vroegtijdig stadium - van de financiële mogelijkheden die er zijn, tot een antwoord op marketing- en/of commerciële vraagstukken - geeft u wellicht weer het duwtje in de rug dat u nodig heeft.

U kunt voor meer informatie tijdens kantooruren direct contact opnemen met het telefoonnummer:   088  999 0 155 óf 24 uur per dag via internet: www.155.nl

]]>
https://www.companiez.nl/blog/partner-bijdrage-imk-uw-bedrijf-kent-moeilijke-tijden-ga-naar-155-help-een-bedrijf Wed, 26 Oct 2016 13:47:15 +0200 https://www.companiez.nl/blog/partner-bijdrage-imk-uw-bedrijf-kent-moeilijke-tijden-ga-naar-155-help-een-bedrijf
<![CDATA[3 musts voor de verkoop van uw bedrijf]]> Als u dit leest is de kans vrij groot dat u uw bedrijf wilt verkopen. Misschien speelt u net met het idee of bent u er inmiddels al langere tijd mee bezig. Eén ding staat vast: dit zijn de drie basisregels die u gaan helpen om het meeste uit uw verkoop te halen.

Must 1: begin met afsluiten

Punt 1 is makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel cruciaal. Natuurlijk bent u gehecht aan uw bedrijf. En misschien was u recentelijk nog niet eens van plan uw onderneming te verkopen. Toch heeft u besloten – om wat voor reden dan ook – dat nu wel te doen. En verkopen betekent loslaten. Zelfs als u niet direct afscheid hoeft te nemen van uw onderneming door bijvoorbeeld een geschikte opvolger te vinden.

De verbondenheid met uw bedrijf kan u in de weg zitten bij de verkoop ervan: het kan bijvoorbeeld leiden tot emotionele beslissingen die de onderhandeling niet ten goede komen. Om ervoor te zorgen dat u uzelf niet in de vingers snijdt raden we dan ook aan om vroeg te ‘rouwen’. Dan gaat u het meest rationeel om met uw verkoop.

Must 2: weet wat u aanbiedt

Ja natuurlijk, we hebben het over de verkoop van het bedrijf. Maar betekent dat puur de onderneming? Of gaat het ook om onroerend goed? En waarom zou een koper juist uw bedrijf kopen? Wat maakt uw onderneming uniek? Kortom: beantwoord alle vragen die een koper ook zou kunnen hebben en ga na wat u zelf aantrekkelijk zou vinden als u een bedrijf zou willen kopen. Zo gaat u goed voorbereid het verkooptraject in.

Denk daarbij trouwens ook goed na over personeel: hoe u ervoor zorgt dat het personeel goed terechtkomt of zelfs aan kan blijven. Ook kan het de continuïteit van uw bedrijf ten goede komen als u een aantal personeelsleden aan de onderneming bindt. In zo’n geval kunt u overwegen een blijfbonus aan te bieden. Zo versterkt u het totale plaatje en daarnaast is het natuurlijk een mooie blijk van waardering voor medewerkers met wie u al jaren heeft gewerkt.

Must 3: bepaal zélf een goede prijs

Wanneer u besluit te verkopen, heeft u het doel om zo snel mogelijk voor een zo gunstig mogelijke prijs uw bedrijf van de hand te doen. Nou is ‘zo gunstig mogelijk’ natuurlijk wel uit te diepen: waarschijnlijk betekent dat voor u dat u voor een bepaalde termijn een bepaald bedrag te besteden wilt hebben. Voor uzelf of voor uw naasten.

Het liquiditeitsbedrag dat u dan bedenkt, moet vervolgens in balans zijn met wat het uw koper oplevert. Natuurlijk kijkt u ook naar de bedrijfseconomische prijs en fiscale prijs om tot een realistisch verkoopbedrag te komen. Ook handig: onze quickscan die u snel vertelt wat uw bedrijf waard is.

Na de verkoop

Met deze drie basisingrediënten komt u beslagen ten ijs en haalt u het meeste uit de verkoop van uw onderneming. Maar ongetwijfeld bent u tijdens dit proces nog een stuk wijzer geworden. Gebruik die kennis om van te leren en beoordeel daarom altijd het verkoopproces.

In de praktijk helpt dat ook om de verkoop echt af te sluiten. Ook al is wat afstand nemen volgens ons de eerste belangrijke stap, na de verkoop zal u zich toch wat vreemd voelen. Het hele proces nog eens doorlopen kan u daarom helpen de verkoop een plaats te geven.

Heeft u behoefte aan uitgebreider advies of onze kijk op uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten helpen u graag verder.

]]>
https://www.companiez.nl/blog/3-musts-voor-de-verkoop-van-uw-bedrijf Fri, 07 Apr 2017 17:06:10 +0200 https://www.companiez.nl/blog/3-musts-voor-de-verkoop-van-uw-bedrijf
<![CDATA[De duurste overname die niet doorging]]>  

Twee voedingsmiddelen- en verzorgingsproductengiganten die samengaan om een megagigant te vormen. Het was bijna gebeurd tot Unilever en Kraft Heinz in februari bekendmaakten dat de overname toch niet doorging.

Historisch bod te laag

134,1 miljard euro bood Kraft Heinz voor Unilever. Daarmee was het de duurste overname geworden die ooit voorkwam in de Nederlandse geschiedenis. Als het door was gegaan; Unilever wees het ongevraagde bod meteen af omdat het te laag zou zijn en er geen financiële of strategische voordelen aan de deal kleefden.

Een bijzondere situatie wel. Niet zozeer omdat de deal niet doorging, maar ook omdat een relatief kleine partij bood op een veel grotere. Kraft Heinz – met een omzet van 26 miljard euro – wilde Unilever overnemen, een concern dat maar liefst 52,7 miljard euro omzet heeft. Ruim het dubbele dus.

De politieke context

Los van de beweegredenen van Unilever, is het besluit breder gezien positief te noemen. Zoals Elmar Hellendoorn al schreef in zijn Volkskrant-opiniestuk, is Unilever ‘meer dan een commerciële actor’. Wereldwijd zijn er hele afzetmarkten afhankelijk van de producten die Unilever aanbiedt, maar daarnaast is het een organisatie die geld steekt in onderzoek en ontwikkeling. Kortom: Unilever geeft Nederland een ‘edge’ als het gaat om voedselvoorziening en alles wat daarbij komt kijken.

Na Brexit, Trumps ‘America first’ en de opkomst van China is zo’n meerwaarde voor Nederland van groot belang. Niet alleen op economisch gronden, maar ook op wat die economie betekent voor de politieke positie van Nederland. Voor de lange termijn is dit dus een wenselijke ontwikkeling.

Een fijn praktijkvoorbeeld

Het laatste zal bij de meeste overnames en fusies niet zozeer een rol spelen. Dan hebben we het toch over een andere schaal dan waarop Unilever opereert. Maar verder illustreert deze situatie wel mooi hoe context de positie van een verkoper kan versterken. En hoe die – met de juiste historie en middelen – de luxepositie heeft om precies dat bod af te wachten waar hij bij gebaat is.

Unilever was bij de overname op zoek naar meer dan financieel gewin: naar voordelen die de handelspositie van het bedrijf zouden versterken. En dat is een les voor elke ondernemer die te maken heeft met een fusie, overname, koop of verkoop: als u weet wat u uit een deal wilt halen, wat uw sterke punten zijn en wat uw positie binnen een bepaald veld is, dan kunt u gefundeerd eisen stellen.

Unilever aan zet

Of de vervolgstrategie bepalen: na de overnamepoging van Kraft Heinz is Unilever nu bezig om te onderzoeken welke stappen gunstig zijn voor het concern. Daarbij is het sneller creëren van waarde voor aandeelhouders een belangrijke focus: beleggers reageerden wel enthousiast op het Kraft Heinz-bod. Unilever kondigde erna dan ook aan serieus aandacht te gaan besteden aan hun opties. In april wordt de uitslag verwacht.

Intussen is er wel al wat uitgelekt: de Financial Times kondigde al aan dat Unilever inzet op kostenbeperking en ook van plan is geld uit te keren aan aandeelhouders. Eigen overnames zouden ook tot de opties behoren, net als de verkoop van eigen merken, zoals margarinelabel Blue Band. Allemaal om snelle winst te pakken en Unilever minder ontvankelijk te maken voor overnames. Een hele ommezwaai voor een bedrijf dat historisch gezien juist altijd ging voor duurzaamheid en de lange termijn.

Meer verkooptips lezen? Wij zetten drie musts op een rij voor de verkoop van bedrijven. Lees het hier

]]>
https://www.companiez.nl/blog/de-duurste-overname-die-niet-doorging Mon, 10 Apr 2017 14:48:43 +0200 https://www.companiez.nl/blog/de-duurste-overname-die-niet-doorging
<![CDATA[Hoe neem je een bedrijf over?]]> Iedere ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken, de verkoop van zijn of haar onderneming. Altijd een stap met veel impact, een onderneming verkopen waar u jarenlang aan gewerkt heeft. Ongeacht de beweegredenen van de verkoop, een bedrijfsovername heeft aardig wat voeten in de aarde. Er moet een koper worden gezocht, de onderneming moet verkoopklaar zijn en zo zijn er veel keuzes die u op fiscaal, juridisch, bedrijfseconomisch en emotioneel gebied moet maken. Stapsgewijs maken we voor u inzichtelijk wat daadwerkelijk de stappen zijn.

Stap 1 - Waar vindt u een koper?

Het vinden van een koper is een belangrijk aspect, maar waar vindt u deze? Er zijn daarvoor twee verschillende opties. Enerzijds kunt u een koper zoeken via uw bestaande netwerk zoals bij klanten, afnemers en leveranciers. Anderzijds kunt u voor de manier kiezen waarbij de gehele markt wordt bereikt. Hierbij is het belangrijk dat u op anonieme wijze de kopers laat weten wat er precies te koop is.

Stap 2 - Een teaser van uw onderneming

De tweede belangrijke stap is een bedrijfs verkoopdocument schrijven. Dit is een document of een presentatie, waarin u uw onderneming onder de aandacht brengt. Er staan geen details in een teaser, het gaat puur om de aandacht grijpen en vasthouden. Wat staat er in een pakkende teaser? Het beschrijft kort en bondig uw business case, bedrijfsformule, het team, de benodigde investering en kort waarom iemand in uw bedrijf moet investeren. Zie het als een korte verkooppresentatie. Deel de teaser - eventueel anoniem - met de markt en het netwerk waarin u opereert.

Stap 3 - Een geheimhoudingsverklaring

Indien er een aantal potentiële kopers die zich aandoen, is het belangrijk om een geheimhoudingsverklaring met hen te tekenen. Er wordt namelijk privacygevoelige informatie gedeeld, voordat een koper overgaat tot aankoop. Denk hierbij aan financiële aspecten zoals winsten, verliezen, omzetten en meer. Stel de verkoop gaat niet door, wilt u niet dat deze informatie op straat komt te liggen.

Stap 4 - De start van het onderhandelingstraject

Het is verstandig om uw bedrijf te verkopen samen en onder begeleiding van professionals. Ervaring en kennis van de markt maken het dat u een optimale verkoopprijs kan realiseren. Zorg daarom dat u de juiste adviseurs om u heen hebt, zoals bij Companiez. Zij helpen u met het maken van beslissingen, helpen u met de te nemen stappen en weten hoe de verkoop in zijn werk moet worden gesteld.

Stap 5 - De contractfase & deal!

Tijdens de onderhandelingsfase worden er essentiële onderdelen besproken zoals de verkoopprijs, voorwaarden en de bedrijfsfinanciering. Wanneer beide partijen tevreden zijn met de uitkomst en het een gewenst eindresultaat oplevert, heeft u een deal! De daaropvolgende periode is de contractfase en daarbij worden de formele zaken en de  laatste puntjes op de i gezet.  

Bent u in de verkoopfase van uw onderneming? Dan is Companiez voor u de juiste partner voor het beste resultaat!

]]>
https://www.companiez.nl/blog/hoe-neem-je-een-bedrijf-over Tue, 06 Jun 2017 10:18:14 +0200 https://www.companiez.nl/blog/hoe-neem-je-een-bedrijf-over
<![CDATA[De bedrijfswaardering van uw bedrijf]]> Wanneer u voor de beslissing staat om uw bedrijf te verkopen, krijgt u te maken met heel veel zaken, waaronder bedrijfswaardering. Een taxatie van uw onderneming, maar dan net anders. Waarde is een subjectief begrip en betekent voor iedereen iets anders. Er zijn dan ook verschillende manieren om naar de waardebepaling van uw onderneming te bepalen.

Wat is een bedrijfswaardering?

Bedrijfswaardering is de waardering voor uw bedrijf, uitgedrukt in financiële waarde en voorwaarden en het is gebaseerd op verschillende methodes. Per methode is het de waardebepaling die de uitkomst subjectief maakt. In principe wordt de waarde pas bepaald wanneer de toekomstige verdiensten meer opleveren dan de kosten van het opgeofferde kapitaal van de verkoper. Er wordt dus naar twee componenten gekeken: de winstpotentie en het geïnvesteerde kapitaal.

Winstpotentie

De toekomstige verdiensten bepalen is mogelijk door het maken van prognoses en natuurlijk nooit voor honderd procent zeker. Er wordt een scenario geschetst, dat vaak voor de eerste drie jaar goed in te schatten is. Een voordeel van scenario denken is dat de meest significante risico’s naar voren komen en kansen worden onderkend. Dit beïnvloedt de waarderealisatie op positieve wijze.

Het geïnvesteerde kapitaal

De gemaakte kosten bij een bedrijfsovername door de koper, zijn afhankelijk van een aantal variabelen. Denk hierbij aan kosten vreemd vermogen, belastingtarief, verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen en den kosten van het eigen vermogen. Het risico dat een koper loopt, moet in principe met een hoger rendement worden beloond. Companiez helpt u graag met het financiële advies omtrent het kapitaal.

Hoe bepaal je de waarde van een bedrijf?

Hierboven benoemde we het al even, maar de bedrijfswaardering kan op basis van meerdere methoden. Wanneer de waarde van uw bedrijf wordt bepaald, is de waardebepaler bepalend. Hij is degene die samen met u keuzes maakt qua methode en een berekening uitvoert. Heel simpel gezegd is het een optelsom van kapitaal en potentie. Daarnaast speelt de achtergrond van een waardebepaler ook een belangrijke rol.

Verschillende methoden

Er zijn talloze methoden om de waarde van uw bedrijf te bepalen. De meest zuivere methode is de ‘Discounted Cash Flow methode (DCF)’, welke toekomstige financiële kasstromen afweegt tegen de kosten van het geïnvesteerde vermogen. Het vraagt om goed onderbouwde prognoses en een zorgvuldige beoordeling van bedrijfsrisico's. Naast het feit dat het een arbeidsintensief proces is, krijgt u er wel een goed onderbouwde verkoopprijs van uw bedrijf voor terug.

Er is nog meer!

De bedrijfswaardering is absoluut een belangrijke factor voor een transactie. Er is echter nog meer, een bedrijfswaardering is namelijk niet alles. De beleving van een koper speelt mee, hoe beter u uw onderneming presteert, hoe positiever de koper. Maar ook onderhandelingspositie, de financieringsvoorwaarden van de deal en fiscaliteit hebben een grote rol.

Bent u bezig met de verkoop van uw onderneming? De waardebepaling is een belangrijk langer termijn proces, waarbij we u graag bijstaan en helpen om een zo goed mogelijk resultaat te behalen. Companiez is hiervoor de aangewezen partij!

 
]]>
https://www.companiez.nl/blog/de-bedrijfswaardering-van-uw-bedrijf Tue, 06 Jun 2017 10:28:58 +0200 https://www.companiez.nl/blog/de-bedrijfswaardering-van-uw-bedrijf
<![CDATA[De financiering van een aan- of verkoop]]> Plannen om binnenkort uw bedrijf te verkopen? Of misschien bent u zelf op zoek naar een onderneming ter overname. Bij zowel het kopen als verkopen van een bedrijf, komt u in aanraking met de gehele bedrijfsfinanciering. Een uitdagende opgave, waarbij advies van een objectieve partij u zeker zal helpen. Er zijn voldoende mogelijkheden om kredieten en/of leningen te organiseren voor de aan- of verkoop van een bedrijf. Companiez helpt u met de voorbereidingen, onderbouwing en andere middelen om een dergelijke financiering op te zetten. In dit blog lichten we toe, wat daarvoor nodig is.

Een investeringsplan opzetten

Een van de eerste stappen die we samen met u gaan zetten, is het opstellen van een investeringsplan. Dit is een onderdeel van het businessplan. De grote hamvraag bij dit plan is dan ook; wat zijn de investeringskosten en hoe kunnen deze gedekt worden. Als eerste worden dus de verwachte investeringskosten in kaart gebracht. Welke kosten zijn er verbonden aan de bedrijfsovername en waarop zijn deze kosten gebaseerd. Vervolgens wordt er gekeken naar de huidige financiële situatie. Wat is uw eigen vermogen? Het eigen geld en kapitaal dat de ondernemer in de onderneming zal steken. Is er ook sprake van een vreemd vermogen? Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Wanneer dit alles in kaart is gebracht, wordt de balans van de financiering van de bedrijfsovername volledig ingevuld.

Bancaire financiering

Met een goed businessplan, kunt u vervolgens de stap maken naar een bank. Het kan zijn dat een bank niet de gehele financiering op zich neemt. Is dit het geval dan kan Companiez u naast de bancaire financiering helpen met het opzetten en regelen van andere alternatieven zoals crowdfunding en private equity. Een dergelijke maatschappij kan u een additioneel vermogen ter beschikking stellen. Companiez heeft veel ervaring met dergelijke partijen en adviseert u graag over de verschillende vormen van bedrijfsfinanciering.

 

Uw financiering ook graag goed regelen? Companiez helpt u verder!

 
]]>
https://www.companiez.nl/blog/de-financiering-van-een-aan-of-verkoop Mon, 10 Jul 2017 16:41:25 +0200 https://www.companiez.nl/blog/de-financiering-van-een-aan-of-verkoop
<![CDATA[Een soepele bedrijfsovername binnen de familie]]> Staat er bij u in de nabije toekomst een bedrijfsovername op het programma? Een mooie uitdaging, waarbij veel verschillende aspecten geregeld moeten worden tijdens het gehele proces. Het komt regelmatig voor dat een bedrijf niet wordt overgenomen door een externe partij, dat de overname binnen de familie plaats vindt. In dat geval komt er een belangrijk aspect bij, namelijk de emoties binnen de familie. Companiez begeleid en realiseert al jaren bedrijfsovernames en heeft daarbij ook veel ervaring met overdracht binnen de familie.

Bedrijfsoverdracht op maat

Voor een bedrijfsovername binnen de familie is een proces op maat van belang. Er moet bepaald worden wanneer, hoe en aan wie de ondernemer zijn bedrijf wil overdragen. De juiste begeleiding, adviezen en kennis zijn dan belangrijk. Companiez biedt dit voor u, en houdt daarbij rekening met een aantal aspecten die in het bijzonder voor families geldt. Een van de eerste belangrijke dingen is het waarom. Het is van belang dat er draagvlak binnen de familie is en dat ook degene die niet direct betrokken zijn en/of het bedrijf niet overnemen toch meegenomen worden in het proces. Zeker om onduidelijkheden te voorkomen binnen een familie.

Betrokkenheid

Het belang van de familie staat vaak in contrast met het belang van de onderneming. Echter bij een bedrijfsoverdracht kunnen een aantal belangen verschillend zijn. Dit vraagt om het juist managen van de formele en informele belangen en deze juist in lijn te krijgen waarbij alle partijen gediend zijn. Companiez zorgt dat het overnameproces vlekkeloos verloopt, voor u en uw familie. De overname vergt een specifieke benadering. Een belangrijk onderdeel is de focus op onderlinge verhoudingen van de betrokkenen en de familieband. Vanzelfsprekend dient alles goed geregeld te zijn en alle partijen voldoende betrokken.

Start tijdig met het proces

Komt de overname van uw bedrijf steeds dichterbij? Het traject van bedrijfsopvolging neemt gemiddeld vijf jaar in beslag. Van oriënteren tot realiseren en alles wat daartussen zit op het gebied van accountancy, structurering, financiering en juridische documentatie. Juist omdat het moeilijk is om voor sommige ondernemingen om met de emoties rondom de overname te dealen, is het slim om tijdig te starten met het proces. Door de tijd te nemen, voelt men geen druk en kan er goed over beslissingen worden nagedacht.

Companiez realiseert ook uw bedrijfsoverdracht of bedrijfsovername. Begin vandaag nog en bel ons voor een kennismaking op +31 (0)88 0226 800

 
]]>
https://www.companiez.nl/blog/bedrijfsovernames-familie Tue, 11 Jul 2017 12:12:58 +0200 https://www.companiez.nl/blog/bedrijfsovernames-familie
<![CDATA[Wat is uw bedrijf waard? Doe de Quickscan!]]> Wanneer u voor de keuze staat uw bedrijf te verkopen, is het een van de eerste vragen die gesteld wordt: “Wat is uw bedrijf waard?” Een objectieve waarde is daarbij vaak lastig vast te stellen. Er zijn diverse factoren die meetellen in de berekening om de waarde van een bedrijf vast te stellen. Wanneer u daadwerkelijk de stap tot verkoop zet, wordt de waarde van uw bedrijf volledig uitgerekend.

Welke gegevens heeft u nodig?

De bedrijven die zich nog in de oriënterende fase bevinden, willen vaak slechts een schatting weten van het bedrag. Veel andere rekenmodules gaan snel diep in op de gegevens. Wij vinden het vooral belangrijk snel deze hulpvraag te kunnen beantwoorden. Vandaar dat we de quickscan in het leven hebben geroepen. Slechts de meeste basis gegevens van een bedrijf moeten worden ingevuld. Naast de NAW-gegevens, is het belangrijk dat we weten wat uw omzet, winst en eigen vermogen is van nu en vorig jaar. Tot slot vragen we naar de benodigde vervangingsinvesteringen. Aan de hand van deze gegevens, berekenen we de waarde van uw bedrijf.

Wilt u snel weten wat uw bedrijf waard is? Doe dan nu de Quickscan hier.

Zo heeft u een idee van uw bedrijfswaarde, voordat u het traject van verkopen in gaat. Voor het traject van verkopen of kopen van een bedrijf helpt Companiez u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier 

EvertWim van Dijk - 0657698850
Victor Streng - 0683641016

]]>
https://www.companiez.nl/blog/quickscan Fri, 08 Sep 2017 11:05:23 +0200 https://www.companiez.nl/blog/quickscan
<![CDATA[Bijzondere samenwerking tijdens overname Optiek Academy door CG beheer BV]]> Best Practice Advies kreeg een tijd geleden de vraag om een adviserende rol op zich te nemen voor de overname van Optiek Academy door CG beheer BV. Wat bijzonder is bij deze overname is dat er voor een samenwerking is gekozen. We zien het vaak dat de verkopende partij en de kopende partij ieder voor zich een adviseur inschakelen. In geval van de overname bij CG beheer BV is besloten door beide partijen om juist samen een regisseur in te schakelen. Het resultaat laat zien dat het werkt! Op strategisch niveau is er professioneel samengewerkt tussen beide partijen.

In samenwerking is gelet op:

 • Juiste structuur
 • Juiste samenwerkingsverband
 • Focus op strategische groei en marktbewerking
 • Juiste prijs met regie naar beste oplossing voor beide partijen
 • Samen onder regie BPA een deal voor de toekomst
 • Kwaliteit
 • Versterkende positie 
 • Groei

Belangrijke aspecten voor een strategisch, goed georganiseerde overgang. Tevreden partijen en een prettige samenwerking tussen Best Practice Advies, Optiek Academy en CG beheer BV. Speelt u ook met de gedachte om uw bedrijf te verkopen? Of heeft u juist interesse in de overname van een ander bedrijf? We adviseren u graag!

 

]]>
https://www.companiez.nl/blog/bijzondere-samenwerking-overname Thu, 14 Sep 2017 14:21:44 +0200 https://www.companiez.nl/blog/bijzondere-samenwerking-overname
<![CDATA[De tijd is rijp: verkoop uw bedrijf]]> Twijfelt u om uw bedrijf te verkopen in de nabije toekomst? Stop dan met twijfelen. Het gaat goed met de Nederlandse economie, dus de tijd is rijp om actie te ondernemen. Een bedrijfsverkoop kan verschillende redenen hebben. Persoonlijke omstandigheden zoals gezondheid of leeftijd, een verschuiving van focus, verandering van strategie of een groei- of krimpscenario. Het maakt niet uit wat de redenen exact zijn, één factor is namelijk altijd van belang. De economie. : De economische situatie. Momenteel gaat het goed met de Nederlandse economie, is er voldoende kapitaal beschikbaar in de markt, en is er veel vraag naar bedrijven om over te nemen danwel mee samen te werken.

Economische groei in Nederland

Het CBS maakte in september bekend dat het goed gaat met de Nederlandse economie. Er werden groeicijfers genoemd van maar liefst 3,5 proces, wat een stuk hoger is dan in de ons omringende landen. De groei komt voornamelijk voort uit de export, meer consumptie van consumenten en meer bedrijfsinvesteringen. Er wordt steeds meer geinvesteerd in bedrijven en bedrijfsvastgoed. Een goed moment dus om een bedrijf te verkopen of kopen.

Waar wacht u nog op? 

Zeker van een goede economie zijn we nooit, dus waar wacht u nog op? De omgevingsfactoren zijn nu gunstig om uw bedrijf te verkopen. Over een jaar staan de zaken er wellicht weer anders voor.

Heeft u vragen over een eventuele verkoop van uw onderneming, neem contact met ons op voor informatie of een afspraak!

 

 

]]>
https://www.companiez.nl/blog/economische-groei Thu, 02 Nov 2017 16:21:36 +0100 https://www.companiez.nl/blog/economische-groei
<![CDATA[Structuur optimalisatie voor uw onderneming.]]> Structuur optimalisatie van uw onderneming

De juridische structuur van uw onderneming kan gebaseerd zijn op diverse facetten. De ene bekijkt zijn structuur het vanuit een fiscaal oogpunt, de andere ondernemer vanuit een bedrijfseconomische invalshoek. De vraag die we dan ook vaak stellen aan ondernemers is; kunt de achterliggende gedachte van uw juridische structuur onderbouwen? Vaak is het antwoord dat de structuur jaren geleden is ontstaan vanuit fiscaal oogpunt, op advies van de accountant. In deze blog gaan we hier dieper op in!

Een structuur gaat meerdere jaren mee

Een structuur van een onderneming gaat meerdere jaren mee, maar soms ontwikkelt een bedrijf zich op een manier waarbij de gekozen structuur niet optimaal is. Keuzes die vijf jaar geleden zijn gemaakt, zijn gebaseerd op marktontwikkelingen en de visie van destijds. Is uw online aanwezigheid inmiddels vergroot ten opzichte van enkele jaren geleden? Zijn er economische veranderingen geweest die van belang zijn? Grote kans dat uw huidige structuur niet meer optimaal aansluit bij die van toen. Was u destijds al eigenaar van uw webdomein? Is het intellectueel eigendom verpand aan een financier? Allemaal vragen die van belang zijn om de waarde van uw onderneming te behouden.

Het fiscale oogpunt

Het fiscale oogpunt wordt vaak aangehouden als opzet van de structuur. Een dergelijk advies is gekozen op basis van iemand die er verstand van heeft. Een andere ondernemer of adviseur heeft erover nagedacht, en geadviseerd om bijvoorbeeld te kiezen voor een fiscale eenheid binnen uw structuur. Op fiscaal gebied van belasting wilt u geen voordelen laten liggen, maar hoe werkt een fiscale eenheid in geval van een faillissement? Wie of welke ntiteit is er aansprakelijk voor fiscale aanslagen? Zorg dat u deze keuzes maakt op basis van kennis en ervaring van een specialist. En, houd de markt in de gaten waardoor u kunt inspringen op nieuwe trends, ontwikkelen of dalingen/groei in de economie.

We helpen u graag met het ontwikkelen van een gezonde onderneming. De financiële en fiscale structuur is enorm belangrijk. Houd de situatie in de gaten en vraag advies wanneer nodig.

]]>
https://www.companiez.nl/blog/structuur-optimalisatie Mon, 13 Nov 2017 10:41:33 +0100 https://www.companiez.nl/blog/structuur-optimalisatie
<![CDATA[De voor- en nadelen van een licentie BV]]> Een licentie BV houdt kortgezegd in dat het intellectueel eigendom zich niet in de werkmaatschappij bevindt, maar in een apart daarvoor opgerichte licentie. De meest belangrijke motivatie hiervoor is dat in het geval van een faillissement de immateriële bezittingen zijn afgeschermd en niet in de hoofd holding zitten. Maar hoe werkt dat dan precies? En is het een verstandige keuze?

Wat is een licentie?

Een merklicentie houdt in dat de merkhouder aan een ander toestemming verleent om van zijn merk gebruik te maken. Het meest voorkomende is dat de hoofd holding een licentie aan een dochterbedrijf overdraagt. Een licentie is daarbij uitermate geschikt om een bepaalde winkelformule snel in de markt te zetten. Dit noemt men ook wel franchise ondernemen, denk aan Subway of Starbucks. Een andere bekende mogelijkheid is het exploiteren van goodwill en populariteit van merken, grote namen uit de sport, media- en of modewereld. Het zogenaamde merchandisen. Meestal is er een groot economisch belang voor beide partijen, zowel de merkhouder als de licentienemer.

Wat is er belangrijk bij een licentie overeenkomst?

Een viertal elementen zijn belangrijk en kenmerkend voor een licentie. Denk hier goed over na voor u start met het opzetten van een licentie overeenkomst. Hoe is de commerciële samenwerking opgezet? Is er sprake van juridische en economische zelfstandigheid bij beide partijen? En denk ook na over welke regels er nageleefd moeten worden omtrent het merk zelf. Het is verstandig dit soort regels onder elkaar te zetten in een licentieovereenkomst, met daarin tot in detail alle afspraken. Officieel gezien is het niet verplicht, maar het is sterk aan te raden. Alleen een merkhouder heeft de positie om zich te verzetten tegen inbreuk door derde, een licentiehouder heeft daarin minder rechten. Zo voorkom je dus problemen!

Denkt u er wel eens over om een licentie op te zetten voor uw merk? En indien dat het geval is, hoe bent u van plan het aan te pakken? We helpen u graag verder!

 
]]>
https://www.companiez.nl/blog/licentie-bv Mon, 13 Nov 2017 11:46:56 +0100 https://www.companiez.nl/blog/licentie-bv